Amsterdam Tennis Academy

Contact the coach +31-(0)6-108 578 74

Zomerprogramma

Zomerseizoen voorwaarden

 • De lessen vinden, weersonafhankelijk plaats in de winter op de 8 binnenbanen
 • Deelname aan een cursus is persoonlijk
 • Alleen bij individuele trainingen eventuele incidentele verplaatsing in overleg (maximaal 2x wanneer in baanbezetting mogelijk)
 • Bij verzuim van een training om welke reden dan ook, is deze voor rekening en risico van een cursist
 • Indeling gebeurt door Amsterdam Tennis Academy
 • De Academy behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren
 • U ontvangt bericht betreffende de indeling en u ontvangt een incassoformulier voor de baanhuur en een factuur voor de lessen
 • De coach van de Academy is erkend opgeleid en gelicenseerd
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen wij helaas niet accepteren
 • De trainingsgelden zijn incl. 9% BTW en exclusief de te betalen baanhuur. Deze dient te geschieden via een incassoformulier aan het Frans Otten Stadion.
 • Na het tekenen van het inschrijfformulier en het incassoformulier betreffende de baanhuur heeft u zichzelf automatisch verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld + de baanhuur en bent u definitief ingeschreven voor de cursus
 • De Academy kan ten alle tijden lessen/lesgeld teruggeven en restitueren wanneer de Academy dit nodig acht.
 • Alleen bij volledige bezetting (bijvoorbeeld 4 deelnemers) gaat de cursus definitief door
 • Bij incassomaatregelen berekenen wij u alle bijkomende kosten, minimaal € 50,-
 • Bij het uiteindelijk niet volgen van de cursus, door eigen handelen, restitueren wij geen lesgelden
 • In overleg met u kan Amsterdam Tennis Academy, wanneer noodzakelijk, lestijden of lesdagen wijzigen
 • De trainingsweken zijn zoveel mogelijk aaneensluitend, start 15 April 2024, wijzigingen voorbehouden
 • U kunt uw inschrijfformulier invullen via de website of getekend afgeven aan de receptie van het Frans Otten Stadion, of u kunt deze scannen en getekend mailen naar info@amsterdamtennisacadamy.nl.
Informeer naar de mogelijkheden bij de tenniscoach 06-10 857 874.

Disclaimer/Aansprakelijkheid

Hoewel wij grote zorg betrachten bij de opmaak en inhoud van onze website en schriftelijke uitingen, is het niet uitgesloten dat u onjuistheden op de website of in de schriftelijke uitingen aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.